Om MATLABBET

KÖKET HAR INGEN ÅLDERSGRÄNS!

Studier visar att den mat som barn exponeras för och som de är vana att äta ligger till grund för framtida smakpreferens. Och tidigt etablerade matvanor behålls oftast även in i vuxen ålder. Därför är det särskilt viktigt att grundlägga hälsosamma matvanor tidigt.

Genom att lära barn hur deras sinnen fungerar bygger man upp barnets självkännedom och självkänsla. Hur smakar, låter, luktar och känns ett äpple? Är det någon skillnad i smak på en gul, lila eller orange morot? Hur smakar ett knäckebröd när man har på sig hörkåpor?

Det finns ingen ådersgräns för att upptäcka nya smaker, och ibland behöver man prova många gånger om!

Genom att få barnen att använda sina sinnen för att utforska maten och dess ursprung skapar man matglädje. Grundtanken är att barnen genom sin medverkan blir nyfikna och inspirerande till att vilja lära sig mer om råvaror och nya livsmedel.

En annan tanke som förhoppningsvis kommer väckas är att mat är otroligt roligt att använda som redskap för att lära sig så mycket mer!

Det här projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och Prytz Donationsfond.

Stiftelsen Prytz