Syn

Se hit!

Synen är det sinne som för oss människor är det viktigaste för vår uppfattning om världen. Här sitter också de flesta av våra sinneceller.

Ibland säger man att vi även ”äter med ögonen”. Det stämmer faktiskt! Det är med hjälp av synen som vi kan se vad vi ska äta, hur vi tror det kommer att smaka, hur aptitligt det är och slutligen om vi faktiskt vill smaka det eller inte.

Man kan göra en massa roliga experiment med synen – prova själv!