Känsel

Känn på den!

Det är med ditt känselsinne som du kan avgöra konsistenser, alltså om något känns mjukt eller strävt i munnen, om något är varmt eller kallt, hårt eller strävt.

Man kan också avgöra konsistens med att känna med fingrarna eller händerna. Även handkänslan ger oss viktig information om konsistens.