Projektledare för MATLABBET

Projektledaren inom Matlabbet är Martina Jönsson. Hon jobbar som en matkonsult på Hushållningssällskapet Halland.

Vill du komma i kontakt med henne?

Maila till martina.jonsson@hushallningssallskapet.se eller ring henne på 035 – 465 15