Luktlabb

Nu ska du bygga ett Luktlabb med hjälp av tomma burkar!

(se instruktioner i Handledningen under kapitlet Lukt)

Skriv ut denna sida och sätt igång att lukta!

Luktlabb